ADAGARDEN® üstlendiği projelerin tamamlanmasında estetik ve işlevsel kaygıların yanı sıra çevrenin korunması, bakım ve onarımını da ayni titizlikle gerçekleştirmektedir. Nitelik ve nicelik yönünden çağdaş bir anlayışa sahip özgün projelerle planlama tasarım ve düzenleme hizmetlerini bir arada sunar. Peyzaj mimarisi hizmetleri içerisinde yer alan, bitkilendirme, çim alan, sulama sistemleri, drenaj, aydınlatma, ahşap yapı uygulamalarını kapsamaktadır. Uygulama aşamasında kullan...
Yukarı